TAMPON BASKI TEKNİĞİ GENEL TANITIM

Tampon baskı tekniğinde gerçekten kötü bir baskı ile karşılaşmazsınız ancak bilimsel olarak kusursuz olanı ile de hiç karşılaşmazsınız. Tampon baskı makinalarında aranan bazı özellikler tüm tampon baskısı uygulamaları için geçerlidir. Bu makina, boyayı bir görüntü taşıyıcı (klişe)den, esnek (silikon) bir tamponla malzemeye geçirmelidir. Bu alıp-nakletme işlemini mümkün olduğunca kusursuz bir biçimde, idealde +-0.025 mm içinde yapabilmelidir. Kolay işlemeli, üretim hızlarında istenmeyen sarsıntılar yapmamalıdır

Baskı, baskıyı yapanın boyanın durumunu kolaylıkla ayarlayabileceği ve uçucu maddelerin kuruma hızını göz önünde bulundurabileceği şekilde tasarımlanmalıdır. Boyanın kıvamını koruyabilmek, böylelikle de baskı koşullarını koruyabilmek, en önemli hususlardan birisidir ve pek çok makinada bulunmayan bir özelliktir. Tasarımı iyi yapılmış olduğu halde, bazı makinalarda baskı yapanın boyayı denetleyebilme sorununu daha da güçleştiren büyük ve açık hazneler kullanılır. Bu tip pek çok makina, halen piyasadadır. Açık hazneli tampon baskı makinalarında boyanın durumunu kontrol altında tutmak, atmosfere açık bulunan geniş yüzey dolayısıyla bir sorun teşkil eder. Boyanın ve klişenin değiştirilmesi, klişe de dahil, boya haznesinin tümüyle çıkarılmasıyla ve yerine önceden hazırlanmış bir başkasının takılmasıyla, nisbeten çabuk bir biçimde yapılabilmektedir. Oldukça pahalı olabilen yedek boya haznelerinin maliyetini göz önüne almanız gerekir. Boya haznesi, makinanın ön tarafına dökülen boyayı tutacak şekilde tasarımlanmışsa, makinanın daha temiz kalmasını sağlar.

Kapalı boya hazneli makinaların özünde, başaşağı duran bir haznede boya bulunması yatar. Hazne klişeye sıkıca basmakta, böylelikle boya izole edilmektedir. Hazne sadece boyayı tutmakla kalmaz, aynı zamanda sıyırıcı görevi de görür; klişe üzerinde ileri-geri giderek sadece çukur noktalarda boya kalmasını sağlar. Bu sistemin sarih avantajı, çözücülerin buharlaşmasının en aza indirilmiş olmasıdır. Bu sayede boyanın durumunu yakından denetleme olanağı sağlanmakta, çalışmama süresi azalmakta ve kısmen başında bulunulması gerekmeyen işletme süresi kazanılmaktadır. Kapalı hazneli sistemlerin gittikçe iyileştirildiğine şüphe yoktur. Başlangıçta sadece sınırlı baskı alanları için uygun olabilirken, daha büyük haznelerin kullanılması, bu hususu değiştirmiştir. Kapalı hazne sistemlerinin bir başka yararı: Çalışma ortamında maruz kalınan ve atmosfere yayılan uçucu maddelerin miktarını azaltmalarıdır.

Dönertampon baskı makinaları , doğrudan gravür baskısından türemiştir. Bunlar, yuvarlak malzemeler ve sürekli düz baskılar için çok uygundur. Bu tip makinalarda, tambura benzer, dönen bir tamponla birlikte çelik silindir klişe kullanılır. Resim, silindirik klişeye oyulmuştur ve boya bunun üzerine ya bir boya haznesinden veya kanallardan gelir. Bir sıyırıcı bıçak, boyanın fazlasını alır. Silindir dönerken, silikon-kauçuk baskı tamburu boyayı klişeden alır ve malzemenin üzerine taşır. Bu sistemin bir avantajı, hızıdır. Şişe ve kavanoz kapağı gibi ufak malzemelerde hız, 240 000 adet/saate ulaşabilir. Konvansiyonel makinalarda bunları tek tek basmak, silindir çapının 2.5 cm olduğu varsayılırsa, saatte yaklaşık 3000 adet/saat lik bir hıza ulaşılabilir. Bir başka avantaj, döner baskı makinalarda en ince detayları dahi basabilmektir.

  • İLETİŞİM
  •  
  • Tikveşli Sk. 3. Emintaş San Sit.
    No:3 / 160 Eyüp, İSTANBUL
  • TEL : (212) 501 39 87-88
  • FAKS : (212) 501 38 53