Yakın tarihde uygulanacak düzenlemeler ve yeni kullanımlar hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Boya üreticimiz RUCO (A & M Ramp Co GmbH) firması yeni bir boya serisi geliştirdi. Bu boya döner sistem tampon baskı makinalarında - bilhassa kapak baskısında - kullanılmak üzere ÖZEL olarak geliştirilmiştir. Yeni seri boyamız T-200 olarak adlandırılmaktadır ve kullandığımız T-18, T-40, T-45, T-70, 180 PE ve 700 ST boyaların bütün özelliklerini koruyarak bahsi geçen serilerin yerini alacaktır.
İptal edilen seriler 2014 sonuna kadar kullanılabilecektir.

Bütün dünya bu yeni uygulama ile ilgilenmektedir. Boya için çok elzem olan cyclohexanon maddesi artık kullanılamıyacaktır. Paketleme ve dekorasyon sektöründe bu maddenin kullanılması boyalarımızı ürettiğimiz EuPIA şartnamesi tarafından yasaklanmaktadır. Bu malzeme değiştirilmelidir. Bu içerik henüz yasaklı listesinde yer almamakla beraber, önümüzdeki senelerde hatta aylarda yasak maddeler listesine alınacaktır. Kimse ne zaman resmi olarak yasaklanacağını bilmemesine rağmen, GHS şartnamesinde T katagorisinde yer alacak ve etiket değişikliği nedeniyle daha yüksek fiyatla adlandırılacaktır. Bu duruma üreticimiz RUCO önlem almak zorunda kalmıştır.

Dolayısıyla, üreticimiz RUCO içinde cyclohexanon olmayan boya üretmek zorunda kalmış ve üretmiştir. Bu yeni boya T-200 dür ve belirtilen bütün yasaklamaları karşılamakta aynı zamanda EuPIA şartlarına da uymaktadır.

Üreticimiz RUCO her zaman daha kaliteli ürünler üretmek için ARGE çalışmalarında bulunmaktadır. İlk aşamada cyclohexanon malzemesi içerikten çıkarılmış ve aynı çalışmada boyamız aromatik ve fatalat içeriğinden de kurtulmuştur. Bazı aromatikler kritik olarak nitelendirilmektedir. Üreticimiz hiç bir zaman bu kritik aromatikleri kullanmamıştır. Sadece çok az sayıdaki aromatikler “kötü” olarak niteledirmekteyse de, konuya kesin çözüm getirmek amacıyla bütün aromatik içerik T-200 boyamızdan çıkarılmıştır.

  • İLETİŞİM
  •  
  • Tikveşli Sk. 3. Emintaş San Sit.
    No:3 / 160 Eyüp, İSTANBUL
  • TEL : (212) 501 39 87-88
  • FAKS : (212) 501 38 53