RUCO'dan Baskı Boyaları

- En iyi kalite

- Birinci sınıf hizmet

- Yenilikçi gelişmeler

Tüm bunlar, geçmişte olduğu kadar halihazırda da şirket felsefemizin temel prensipleri olmaktadır. Bu prensipler müşteri taleplerine sunulan hızlı, bürokrasiden uzak yanıtlarımızla, yeni boya sistemlerinin gelişimine esnek yaklaşımımızla ve çevre kirliliğini azaltmaya yönelik çalışmalarımızla kanıtlanmaktadır.

Her seferinde en iyi kalite

Sürekli denge içinde olan üretimimiz, müşterilerimize mümkün olan kalitenin en iyisini ve tekrarlanabilir baskı kalitesini tüm baskı metodlarında sağlayabilmek amacını taşır.

Sadece bu standardı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda bunu sürekli ve sistematik olarak geliştirmemizi teminen, DIN EN ISO 9001 e dayalı bir kalite sistemimiz mevcuttur. Tüm şirketimizin sertifikasyonu, lider konumumuzu güçlendirme yönündeki çabalarımızın kanıtıdır.

İlgi odağımızda tüketicilerimiz

Esneklik ve karar mekanizmalarının kısalığı, güvenilirlikle birleştiğinde müşteri hizmetlerimiz tariflenmiş olmaktadır.

Gerek kuruluşumuz, gerekse yetkin dağıtım ağımızı oluşturan ortaklarımız, tüketicilerimizle 70 in üzerinde ülkede yakın temas sağlamaktadır.

Bu yakın işbirliğinden herkes yarar sağlamaktadır. Pazara yakınlığımızla, müşterilerimizin özel uygulamaları için gereksinim duyduğu baskı boyalarını geliştirme olanağına sahip bulunmaktayız. Pek çok durumda, ürünlerimizin ince ayarları, her bir müşterimizin ihtiyacına uygun olacak şekilde özel olarak yapılmaktadır. Bu esneklik, yeni baskı boyaları geliştirmede lider konumda olmamıza yardım etmektedir.

RUCO baskı boyaları – renkte yenilikler

Ürünlerimiz, her yerdedir. Günlük olarak kullanılan sayısız nesnenin baskısında RUCO baskı boyaları kullanılmaktadır: Gazete, katalog, yoğurt kabı, elektrikli aletler, otomotiv parçaları, şişe sandıkları, çocuk oyuncakları, temizlik malzemesi, kozmetik ve gıda şişe ve kavanozları – bu listeyi uzatmak mümkündür.

Uzmanlık alanımız, sayıları giderek artan değişik malzemelerin üzerine uygun şekilde özel olarak formüle edilmiş baskı boyalarıdır:

- Verimi yüksek, tolueni azaltılmış basın-yayında kullanılan gravür mürekkepleri

- Renk mukavemeti, parlaklığı ve verimi yüksek, fleksografi ve gravür boya ve mürekkepleri

- Parlaklığı mükemmel, direnci yüksek serigrafi baskı boyaları

- Pek çok malzemeye kusursuz uygulanabilen tampon baskı boyaları

- Yüksek hızdaki makineler için UV kuru ofset boyaları

Temiz bir Çevre için

Şirketimizin kırlık arazide kurulu oluşu nedeniyle de olabilir; ancak ürünlerimizin çevreyle uyumlu olması bizim için her zaman önemli olmuştur. Hammaddelerin tasaruflu kullanımı ve kaynakların dikkatli kullanımı ile, çevre kirliliğini önlemeye çalışmaktayız. En öncelikli konularımız, atık yaratmamak, gürültüyü, atık su ve gaz miktarını azaltmak, yanısıra mümkün olan endüstriyel ve tesis güvenliğini mümkün olan en iyi şekilde sağlamaktır.

Üretim tesislerimizde modern, yüksek performansla çalışan atık gaz filtreleme sistemi mevcuttur.

Genel eğilim ortaya çıkmadan çok önce, boyalarımızın terkibinde ağır metallerin kullanımını bir kenara bıraktık. Solventsiz UV baskı boyalarının geliştirilmesine hız verdik. Ve solventlerden tamamen vazgeçilmesinin mümkün olmadığı durumlarda, bunların miktarını mutlak asgariye indirdik veya çevre dostu solventlere yöneldik.

Bu gayretlerimiz, ekoaudit adı verilen teftişi başarıyla geride bırakmamızla noktalandı; halen DIN EN ISO 14001 Standardına uygun olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

  • İLETİŞİM
  •  
  • Tikveşli Sk. 3. Emintaş San Sit.
    No:3 / 160 Eyüp, İSTANBUL
  • TEL : (212) 501 39 87-88
  • FAKS : (212) 501 38 53