SİLİKON (TAMPON) SEÇİMİ

Belki de tampon baskı işlemi ile ilgili yanıtlanması en güç soru; “Hangi silikonu kullanacağımı nasıl belirlerim?” dir. Tek bir yanıt, tüm atölyeler veya uygulamalar için yeterli olmayacaktır. Esnek olmayan kurallar koymak yerine bu yazı, en uygun silikon özelliklerini belirlemek için bir metod ve silikonlarınızdan her zaman en iyi performansı alabilmeniz için içinde çalışabileceğiniz bir çerçeve sağlayacaktır.

İyi bir tampon baskısı için gereken; değişkenleri azaltmak ve kontrol etmektir. Tamponun çalışması basit gibi görünse de –sadece deseni baskı plakasından malzemeye taşımak-, doğru silikon çeşidini seçerek bunu gereken biçimde kullanmamanız durumunda, baskı kalitesinde buna paralel değişiklikler görülmesi kaçınılmaz olacaktır.

Silikonun beş temel özelliği, basılan desenin kalitesini etkileyebilir:

1. Şekil
2. Ebat
3. Sertlik
4. Yüzey yapısı
5. Malzeme

Bunlardan birini değiştirdiğinizde, baskı kalitesi değişir. İşi planlarken ve silikon alırken, bu etmenleri göz önünde bulundurmanız gerekir.

Bir silikon seçerken en önemli değişken, şekil’dir.

Şekil ve ebat

Boya hem klişeden alınırken, hem de malzemeye aktarılırken, “yuvarlanma” hareketi sağlayacak bir silikon şekli seçmek önemlidir. Bu yuvarlanma hareketi olmazsa, silikonla - klişe veya silikon - malzeme arasında hava kalabilir, bu da eşit olmayan boya alınmasına veya bırakılmasına yol açarak, baskının çarpılmasına veya iğne delikleri oluşmasına neden olur.

Silikonun şekli, silikonun bu yuvarlanma hareketini ne kadar iyi yapacağını büyük ölçüde belirler. Bu da, şekil değişkeninin bir silikonun seçimindeki en önemli değişken olması anlamına gelmektedir. Silikon satıcılarının çoğu, standart silikonları arasında yüzlerce değişik şekilde silikon bulundurur. Ancak bunların çoğu, üç temel şekil üzerine dayanmaktadır:

 • yuvarlak
 • dikdörtgen
 • çubuk

Göz önünde bulundurulması gereken bir başka önemli değişken, desen büyüklüğüne bağlı olarak, silikon ebadıdır. Serigrafi baskısında, baskı ebadına bağlı olarak kalıp ne denli büyük ise, o kadar az distorsiyon olur. Bu husus, tampon baskıda da geçerlidir. Silikon ne denli büyük olursa, desenin distorsiyonu o denli az olacaktır. Sıklıkla klişe ile makinenin gövdesi arasındaki uzaklık (buna bazen makinenin “boğazı” denir) kullanabileceğiniz en büyük silikonun ebadını belirler.

Genelde, çoğu tampon baskı atölyelerinde, uygulamalarının % 90 ına cevap veren, en çok tercih edilen bir şekil bulunur. Ancak, her çeşit alışılmadık uygulama için standard şekiller bulunmaktadır. Örneğin, pek çok satıcıda, fırın düğmelerinin üzerine baskı yapabilecek standart biçimler mevcuttur. Bu özel silikonların ortalarında, düğmelerin çıkıntılı kısımlarını içine alabilecek ve baskıyı bunun etrafındaki eğik düzleme yapabilecek delikler bulunur. Bu nedenle özel bir silikon kalıbı yaptırma masrafına girmeden önce, satıcınızda bu tür bir şeklin hali hazırda mevcut olup olmadığını kontrol ediniz. Şimdilerde, bir yerlede, birilerinde, sizin gereksinim duyduğunuz biçimde bir silikon bulunmalıdır. Unutmayınız, özel bir kalıp yapımı için ödeme yaparsanız, satıcınız muhtamalen bu biçimi ilk çıkacak yeni kataloguna dahil edecektir.

Çok alışılmadık parçalar için bazen, iki değişik profili birleştirerek istenen özel silikon elde edilebilmektedir.

Bu “birleşik” silikonlar düşünmeye değerdir, ancak pahalı olabilirler ve çok dikkatle tasarımlanmamışlarsa, distorsiyonlu baskıya eğilimlidirler. Tercih edilebilecek bir çözüm, iki ayrı silikon kullanarak onları tek bir makine üzreinde yan yana monte etmektir. İki silikon kullanmanın bir diğer avantajı da, birisi zarar gördüğü zaman bunu yenilemenin bedelinin çok daha düşük olmasıdır.

Deseni alırken ve basarken, her zaman mümkün olduğunca az basınç uygulayınız.

Belirli bir baskı işi için silikon seçerken, aşağıdaki kuralları kullanınız:

 • Önce, bu özel parça için uygun olacağını düşündüğünüz standart silikonlarınızı deneyiniz. Baskısı istenen alanın doğru olarak basılabilirliğini sınamak için bir baskı denemesi yapınız.
 • Eğer seçtiğiniz silikonun biçimi, baskı alanının sadece bir kısmında tatmin edici bir baskı kalitesi sağlayabiliyorsa, tüm deseni kaplayacak şekilde profili genişleten benzer silikon biçimlerini arayınız. Desenin kenarlarındaki distorsiyon, hemen her zaman gereğinden ufak silikon ebatları yüzünden meydana gelir.
 • Eğer belirgin silikonlarla başarılı olamazsanız, uygun olmayacağını düşündüklerinizi deneyiniz. Belki silikonun açısı uygun olacağını tahmin ettiğinizden daha keskindir, veya açıkça, desenden çok daha büyüktür. Yine de sorunu çözebilir.
 • Deneme baskısı sırasında boyanın alınmasında meydana gelecek eşitsizlik, genellikle silikon yüzeyi ile klişe arasında hava kalmakta olduğu anlamına gelir. Silikon deseni alırken, yuvarlanma hareketi meydana geldiğinden emin olunuz.
 • Mümkün olan her durumda, silikonun ucunun veya apex’inin klişenin üzerindeki desenle temas etmemesini sağlayınız. Bu temas, o noktada boyayı incelterek, eşit olmayan bir boya tabakası oluşmasına yol açar.
 • Eğer silikon fazla “yorulursa” (yani, desen için fazla küçük ise) veya desen, silikonun kenarına fazla yakın ise, distorsiyon meydana gelmesi olasıdır. Deseni almak ve basmak için, daima mümkün olduğunca az basınç kullanınız. Eğer makine fazla hızlı çalışmaktaysa, fazla silikon basıncı hem distorsiyon, hem de gereğinden az boya transferi ortaya çıkabilir.

Eğer denemelerinizde baskı distorsiyonu kabul edilebilir bir düzeye inmezse, ve eğer özel yapım bir silikon elde etmek mümkün olamazsa, son çareniz, bu durumu kompanse etmek için klişedeki deseni distort etmektir. Bu da genelde malzeme üzerine bir kafes basarak ve orijinal desende yapılması gereken distorsiyonda size yardımcı olması için kafesteki distorsiyonu ölçerek yapılır. Bu sizin deneme baskısı için harcayacağınız süreyi kısaltacak, ancak deneme-yanılma sürecini tamamen ortadan kaldırmayacaktır. Bu metod aynı zamanda, sürüp giden sorunlara yol açacaktır; zira malzemenin ve silikonun yerleştirilmesi (klişedeki desene göre) baskı işine her yeniden başlandığında, distorsiyonu önleyebilmek için kesinlikle doğru olarak yapılmalıdır. Bu işi yapabilen bilgisayar yazılım paketleri olduğunu duymuş olmamıza rağmen, henüz bunlardan detaylı biçimde henüz haberdar olamadık

Sertlik

Silikonun sertliği normal olarak, silikon kalıba dökülürken kullanılan silikon yağı miktarına bağlıdır. Silikon ne kadar sertse, o kadar az silikon yağı konmuş demektir. Endüstride dört temel silikon sertliği esastır ve uygulamaların çoğu için bunlar yeterli olmaktadır. Özel sertlikte silikonların imali, çoğu silikon üreticisi tarafından yapılabilmektedir. Çok sayıda silikon imalatçısı, dört standard sertiği silikona doğrudan pigment ekleyerek, veya silikonun tabanını boyayarak, renklerle kodlamaktadır. Tüm üreticiler aynı kodlamayı kullanmamaktadır, ancak silikon sertliğine göre, tipik renk gösterimleri, şöyledir:

Renk Sertlik
Mavi 550 Şor (+2)
Pembe 500 Şor (+2)
Yeşil 450 Şor (+2)
Beyaz 350 Şor (+2)
Sarı 350 Şor (+2)

Genel bir kural olarak, silikon ne kadar sert ise, performansı o kadar iyi olur. Ancak, sert bir silikon bazı uygulamalarda kullanışsız olabilir; örneğin, düşük güçteki bir makine kullanırken veya narin bir malzeme üzerine baskı yapılırken. Bir baskı için uygun sertlikte silikon seçimi, bir deneme ve tecrübe işidir.

Aşındırıcı malzemelere ve dokulu yüzeylere baskı yapmada kullanılmaya uygun, özel 550 Şor silikonlar bulunabilmektedir. Bu çeşit uygulamalara iki örnek; cam doldurulmuş naylon ile kalıplanmış olan, otomobillerdeki dönme sinyali kontrol kolu ve ön cam sileceği kontrol koludur. Koyu bir beyaz boya kullanılmalı, ve silikon, malzemenin aşındırıcı özelliğine karşı dayanıklı olmalıdır.

Tüm tampon baskısı yapanlar için yararlı olacak bir aygıt; silikon sertliğini belirlemede kullanılan durometre göstergesi (durometer gauge) dir. Bu basit alet (raglenin Şor sertliğini ölçmede kullanılanın aynısı), silikon-kauçuk satan yerlerden ve serigrafi ve tampon baskı endüstrilerinde çalışan genel servis sağlayıcılarının çoğundan temin edilebilir.

Günümüzde, “kullanıma hazır” yüzeyli silikonlar satılmaktadır.

Doğru silikon sertliğini korumak, bazı silikon üreticileri için sorun olabilir; bu nedenle de durometre ölçüm cihazı, gelen silikonların kalite kontrolünün yapılmasında ideal bir alettir.

Silikonlarınızı seçerken, silikon sertliği için aşağıdaki yol göstericileri kullanınız:

 • Sert silikonlar, pütürlü yüzeyler için en uygun olanıdır; bunları aynı zamanda bir deseni, silikonun “basamak” ta yuvarlanmak durumunda kalacağı, tümsek bir alanının yanında yer alan çukur bir alana basarken de kullanabilirsiniz.
 • Sert silikonları aynı zamanda, tek bir makinayı, aralarında ufak boşluklar bulunan birçok silikonla çalıştırmak durumunda kaldığınızda bir silikon “yuvası” veya matrisi içinde kullanabilirsiniz (örneğin, bilgisayar klavyesi basımında).
 • Yüzey girinti ve çıkıntıları yoğun yüzeylere baskı yaparken, daha yumuşak silikonlar kullanınız. Kırılabilir malzemeler için de bu geçerlidir.
 • Eğer makinanızın gücü, yeterli bir yuvarlanma etkisi yaratacak kadar silikonu sıkıştıramıyorsa, daha yumuşak bir silikon kullanmalısınız.
 • Aynı uygulamada değişik sertliklerde silikon kullanmaktan kaçınınız, zira malzeme üzerine bırakılan boyanın kalınlığı farklılıklar gösterecektir. Bu husus, özellikle matris silikonlar kullanıldığında önem kazanmaktadır.
Yüzey Kalitesi

Tampon baskı endüstrisinin tümü içinde, silikon üreticileri arasındaki ortak uygulama, hazırlanan silikonların yüzeyinin çok parlak yapılmasıdır. Kullanıcılar, silikon yüzeyini “matlaştırmak” zorunda kalmış (yani, parlak görünüme yol açan silikon yağının fazlasını almak durumunda kalmış), böylelikle silikonun, baskı işlemi sırasında boyayı alıp taşıyabilmesini sağlamışlardır. Tipik olarak, silikon baskısı yapanlar, saf tiner gibi güçlü bir çözücü ile yüzeydeki silikon yağını almışlardır. Ancak, böyle güçlü bir çözücünün fazlaca kullanımı, silikona zarar verir ve ömrünü kısaltır.

Artık piyasada, “kullanıma hazır” yüzeyli silikonlar bulunmaktadır; bunlar silikon yüzeyinin matlaştırılması gereğini neredeyse tamamen ortadan kaldırmaktadır. Bu silikonlarla, alttaki kauçuk malzeme istenen silikon setliğine çok yakın olmaktadır; böylelikle üretici ya hiç, ya da çok az silikon yağı ekleyebilmektedir.

Silikonu (eğer gerekiyorsa) matlaştırdıktan sonra, üretime geçmeden önce yapılması gereken yegâne işlem, silikonu alkol bazlı bir silikon temizleyici sıvı ile hafifçe silmektir. Bu sayede, bazen silikonun dışına sızabilecek serbest silikon yağını uzaklaştırmış olursunuz. Ancak, silikonu bir kez kullandığınızda, katı pislikler, kurumuş boya ve tozu almanın en iyi yolu; kaliteli bir kahverengi paket bandı ile yapmaktır. Bu basit işlemle, baskı kalitenizi iyileştirir, makinayı sık sık durdurmak zorunda kalmaz ve silikonun ömrünü uzatmış olursunuz.

Bazı silikon üreticileri, “canlandırıcı yağ” satmaktadırlar. Bu; temelde, kuvettli tinerler, incelticiler ile silikon yağı alındığında ve silikon yüzeyi kuruduğunda uygulanabilen bir silikon spreyidir.

Silikonun ömrünü uzatabilir, ancak üzerine baskı yapılacak herhangi bir yüzeyin yakınında silikon sprey kullanmak, felakete davetiyedir. Muhtemel sorunlar nedeniyle, böyle yağların kullanımı tavsiye edilmemekteidr.

Silikonun kötü kullanıldığı durumlardan ikisi ile bizzat karşılaştık: İlki, yeni silikonlarını kullanmadan önce, çözücü ile dolu bir kutuya batıran ve dört saat boyunca tutan bir firma, ikincisi ise, yeni gelen silikonları, üretimde kullanılmadan önce bir presle “alıştıran” bir kuruluştu. Silikonların baskı ömrü sınırlıdır, silikonlar mekanik zedelenmeye açıktır, ve silikonlar ucuz değildir. Bu tarz güçlü önlemler, yatırımınızın kötü kullanılması anlamına gelir.

Malzeme

Bu başlık, sadece silikonun yapıldığı malzeme kadarl, silikonun bağlandığı tabanın malzemesi hakkındada bilgiler içermektedir. Örneğin, ahşap yerine, alüminyum tabana monte edilmiş silikon siparişi verebilirsiniz; bunun avantajı, silikonun makine üzerinde hassas şekilde yerleştirilebilmesidir. Ahşap tabanlı silikonlar, nadiren makinanın silikonu tutan kısmına bağlantı sağlayacak biçimde, tabanlarına delik açılmış halde satılır. Bunun anlamı; baskıyı yapanın, genelde silikonu kendisinin vidalamasıdır; bu da silikonun eski yerinin yeniden bulunmasını zorlaştırır. Aynı zamanda, ahşap tabanlar kullanıldığında, ahşap vida kullanılır. Eğer bu vidalar birkaç kez takılıp çıkarılırsa, taban gevşer. Bazı kereler, silikonların baskı sırasında bu sorun nedeniyle makinadan düştüğüne tanık olduk.

Alüminyum tabanlar tercih edilir, zira bunlar önceden delinmiş deliklerle satılır, böylece silikonu, silikon tutucuya veya sırt plakasına tesbit etmenin sadece bir tek konumu olmaktadır. Bir başka husus, çok hoyrat bir silikon operatörünüz olmadığı sürece, vidanın dişleri kolay kolay zedelenmez. Bunun anlamı; baskı operatörlerinin silikonları kolayca ve çabucak makinaya takmaları ve çıkarabilmeleridir.

Bir baskı işi için uygun silikon sertiğini seçmek, hem tecrübe, hem de deneme ile olur.

Benzer biçimde, eğer bir düzenekte birden fazla silikon bulunması gerekiyorsa (bir matris gibi), alüminyum tabanlar tercih edilmektedir zira bunlar, silikonun konum tesbitini daha kolay ve tekrarlanabilir kılmaktadır. Alüminyum tabanların bir başka avantajı, silikonu satın aldığınız yere yeniden kullanılmak üzere geri verebilmenizdir.

Eğer alüminyum tabanı olmayan, uzun çubuk biçiminde silikon kullanıyorsanız, o zaman silikonu ya alüminyum veya daha kalın bir ahşap parçası ile destekleyiniz. Bu sayede tabanı klişe ile veya malzeme ile temas ettiği zaman, eğilmekten korumuş olursunuz. Bu tarz bir eğilme, baskıda çarpılmaya yol açabilir veya silikonun desenin tamamını almasına engel olabilir.

Son zamanlarda piyasada, naylon tipi tabanlara monte edilmiş silikonlar görülmeye başlandı; bunlarla alüminyumun avantajı, daha ucuza elde edilebilir hale geldi. Bu silikonlar da şeffaf, koruyucu, vakumla şekillendirilmiş plastik içinde satılmaktadır, bunu silikonları kullanmadığınızda, rafta tutarken kullanabilirsiniz.

 • Silikonun kendisi ile ilgili olarak, günümüzde hemen tüm silikonların, silikon kauçuktan imal edilmekte olduğu söylenebilir. İlk silikonlar jelatinden yapılmış ise de, İngiltere’de, 20. yüzyılın başlarında seramik endüstrisinde şişirilmiş domuz mesanelerinin kullanıldığına dair bazı kanıtlar mevcuttur. Jelatinin mekanik özellikleri nedeniyle o zamanlar, sadece sınırlı sayıda silikon şekli kullanılmıştır. Jelatinin, modern silikon kauçuklara göre elastikiyeti oldukça düşük olduğundan, baskı yüzeyi modern silikonlara kıyasla çok daha düzdü. Bu eski şekiller, günümüzde kompakt disk baskıları ile çok sert silikonlarda yeniden kullanılmaya başlanmıştır.

Belirli bazı silikonlar, geri dönüştürülebilmektedir (buna bazen “geri kazanım” veya “yeniden kaplama” adı verilmektedir). Büyük silikonlar çok pahalıdır. Silikon yenileme masrafını azaltmak amacıyla bazı kullanıcılar, aşınmış veya zedelenmiş silikonlarını aldıkları yere geri götürmektedir. Satıcı firma silikonun yüzeyini keser ve kalan kauçuğu, yeni silikonların yaratıldığı kalıba yerleştirerek gerekli silikon miktarını azaltır. Yeni malzeme donarak, eski kauçuğun üzerine bağlanır ve bitmiş silikon, yenisi gibi performans gösterir; böylelikle yeni bir silikon maliyetine göre % 50 ye varan tasarruf elde edilmiş olur. Ancak eğer silikonunuz yarılmış veya içten yırtılmışsa, geri kazanılamamaktadır.

Bazı silikon imalatçıları geri kazanılan malzemeyi kullanarak, bunu yeni silikon kauçuk ile karıştırarak kullanabilirler. Silikonun yüzeyi “yeni” silikon kauçuk malzeme olduğu sürece, bu uygulama tamamen kabul edilebilir olmaktadır.

Büyük baskılar için özel silikonlar

Bazı durumlarda, büyük bir desen baskısı gerektiğinde makinanın bu derece büyük bir silikonu yumuşak bir hareketle bastırmaya gücü yetmeyebilir. Böyle bir durumda, iki çözüm bulunmaktadır.

İlki, aynı yüzey sertliğini sağlayacak, ortası boş bir silikon kullanmaktır. Bu teknik, aynı zamanda, bu kadar büyük bir silikonun imali için gereken silikon miktarını da azaltacaktır. İkinci seçenekse, çift sertlikli bir silikondur; silikonun ortası daha yumuşak bir malzemeden yapılırken, dışı da daha sert kauçuktan imal edilir. Her iki metod da yardımcı olur, ancak ikincisi daha dengeli bir silikon elde edilmesini sağlar. (Üçüncü bir seçenek, büyük baskılar için serigrafi baskı gibi farklı bir boya baskı tekniği kullanmaktır).

Bir miktar şişirilmiş domuz mesanesini çağrıştıran, bildiğimiz, ancak hiç alışılmamış bir başka silikon biçimi daha var. Bu da; boyanın alınmasından hemen önce şişirilen, içi boş silikonların kullanıldığı, çok özel makinalardan oluşmaktadır. Silikon, malzemeyle temasa geçene kadar şişirilmiş halde kalmakta, sonra havası boşalmaktadır. Sönmüş silikon daha geniş bir malzeme yüzeyiyle temas edebilmekte, böylece bir kürenin 180 derecelik bölümü basılabilmektedir (standart silikonlarda genelde bir silindir veya küreye yapılan baskılarda basılabilen en geniş açı, 100 derecedir). Bir örnek baskı; çizgi karakterlerin baskılarının, doğrudan şişirilmiş topun yüzeyine yapıldığı, çok renkli deniz toplarının baskısıdır. Bu teknik, bu tarz özel işlerde kalıp içi etiketlere daha ucuz bir alternatif oluşturmaktadır.

Silikonların kalite kontrolü

Silikonlar gibi, düşük kaliteli, çabuk tüketilen ürünler, baskı makinesinin performansını yok edebilir. Satıcınızdan silikon aldığınızda, onları kabul etmeden önce, aşağıdaki özelliklerini kontrol etmeniz çok önemlidir:

 • Baskı yüzeyindeki ufak yırtıklar
 • Baskı yüzeyindeki, ahşap kıymıkları gibi yabancı maddeler
 • Baskı yüzeyindeki kabarcıklar
 • Silikonun, sırtındaki plakaya sıkı sabitlenmiş olması (Silikon sabit olmalı, kauçuğun tabandan ayrılmasına yol açacak hava kabarcıkları bulunmamalıdır).
 • İstenen sertlik +20 Şor civarında (durometre ölçerinizi kullanarak)
 • Sırttaki plaka üzerindeki konumu (dışbükey olmalı, düşey orta çizgisi sırtı ile 90 derecelik açı yapmalıdır).
 • Yükseklik (Bu husus, özellikle çoklu silikonlarda önemlidir). Herhangi bir hata gördüğünüzde, bunu satıcınıza derhal bildiriniz ki, yenisi sağlanabilsin.
Silikonun ömrü

“Hangisini kullanmalıyım?” dan sonra yanıtlanması en zor soru, “Bir silikonun ömrü ne kadardır?” sorusudur. Silikonlar, yaşamdaki pek çok şey gibidir: Onlara ne kadar iyi davranırsanız, ömürleri o kadar uzun olacaktır. Mekanik zedelenmeler, güçlü solventler ve gerektiği gibi yapılmayan rafa kaldırma, onların ömrünü kısaltır. Ancak esas öldürücü olan, dikkatsiz kullanıcıdır. Bazı baskı operatörlerinin, silikonu temizleme sırasında gövdeden söküp aldıkları bilinmektedir. Çalışanlarınıza bir silikonun fiyatının ne olduğunu söylerseniz, onlara daha nazik davranmalarını sağlayabilirsiniz.

Eğer makinanızın gücü, tatmin edici bir yuvarlanma hareketi sağlayacak kadar silikonu sıkıştırmaya yetmiyorsa, daha yumuşak bir silikon kullanınız.

Bir silikonun 50.000 baskı yaptığı, görülmemiş bir şey değildir. 50.000 baskının epey üzerine çıkmak da çok sık rastlanan bir olgu değildir. Bir silikonun 500.000 baskı yaptığına dair bir haber almıştık, ancak 500.000 inci baskıyı gördüğümüzde, oldukça kötü olduğunu farkettik. Bunun tersine, bazı silikonlar tek bir baskı dahi yapmadan önce tamiri olanaksız biçimde zarar görebilir. Bu durum genelde, silikonun boyayı alması veya boyayı bırakması sırasındaki aşağı doğru hareketinin çok uzun olması dolayısıyla, silikonun zarar görmesiyle, yani kurulan düzeneğin yetersizliği dolayısıyla ortaya çıkar.

Silikonun ömrü hususunda kesin ve hızlı çalışan kurallar olmamasına karşın, tüm silikonlarınızdan en uzun verimi elde etmek için bazı önlemler alabilirsiniz:

 • Yüzeydeki silikon yağını almak için sadece ilk seferinde kuvvetli bir solvent kullanınız.
 • Üretim sırasında silikonun temizlenmesi gerektiğinde, alkol gibi yumuşak bir solvent, veya tercihan yapışkan bant kullanınız.
 • Baskı üretimine başlamadan önce, pislikleri veya kurumuş boyayı almak için silikon yüzeyini her zaman yapışkan bantla temizleyiniz.
 • Gereğinden fazla silikon basıncı kullanmayınız.
 • Baskı öncesinde malzemenin temiz olduğundan, özellikle de sivri parçacıklardan arınmış olduğundan emin olunuz.
 • Sırtı ahşap olan silikonları kullanırken, tutturma vidalarının kauçuğa geçmesine engel olunuz.
 • Mümkün olduğunca keskin malzeme kenarlarına yakın yerlere baskı yapmamaya çalışınız.
 • Baskı işine uygun büyüklükte silikon kullanınız
 • Rafta duran bir silikonun üzerine asla bir ikincisini koymayınız.
 • Eğer silikonlar bir koruyucu kap içinde gelmişse, silikonları rafa kaldırırken bu koruyucuyu kullanınız.
 • Silikonları büyük dikkatle kullanınız ve kaldırınız.

Silikonun ömrü hakkında bir başka husus: Bazı boyalar, baskı sırasında silikon tarafından emilen güçlü çözücüler içerir, tıpkı uzun baskı süreleri boyunca raglenin çözücüleri emdiği gibi. Bu durum, basılan desenin silikon üzerinde “büyümesine” yol açar; öyle ki sonunda baskı kalitesi etkilenir. Bu noktada, makinayı durdurarak silikonu değiştirmeniz gerekir. Ancak bu durum geçicidir: Eğer ilk silikonu bir süre bekletirseniz, emmiş olduğu çözücüler uçacak ve silikon yeniden eski yüzey özelliklerine kavuşacaktır. Bu işlemi, silikonu ısıtarak çabuklaştırabilirsiniz.

Sonuç

Baskı alanında, silikonun önemi bazen gözden kaçsa da, işlemin adının, bu silikon desen taşıyıcılarından kaynaklanmakta olduğunu unutmayınız. Silikonların doğru seçilmesi ve iyi bakımı çok önemlidir. Her işlemde olduğu gibi, silikon baskıda da sınırlamalar mevcuttur ve en iyisi, silikon seçimi yapmadan önce bunları bilmektir. Sağduyu ve denemeler yapma, sizi yönlendirecektir. Genel olarak, silikonun yüzeyini bakımlı tutarsanız, ondan iyi bir verim alabilirsiniz.

 • İLETİŞİM
 •  
 • Tikveşli Sk. 3. Emintaş San Sit.
  No:3 / 160 Eyüp, İSTANBUL
 • TEL : (212) 501 39 87-88
 • FAKS : (212) 501 38 53